qq棋牌

全国统一服务热线 181-3202-0826

全部铜雕

毛主席挥手伟人铜雕
毛主席挥手伟人铜雕

MAOZHUXIHUISHOUWEIRENTONGDIAOSHIYIJIANRENWU,MAOZHUXI,WEIREN、DIAOSU,SHITONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGUANGCHANGDENGDIANFANG。

赛龙舟铜雕
赛龙舟铜雕

SAILONGZHOUTONGDIAOSHIYIKUANRENWU、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGCAIZHIZHICHENGDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGONGYUANDENGCHANGSUOANFANG。

群马奔跑铜雕
群马奔跑铜雕

QUNMABENPAOTONGDIAOSHIYIKUANDONGWU,MA、DIAOSU,SHUYUTONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUANDENGCHANGJINGANZHI。

群鹿奔跑铜雕
群鹿奔跑铜雕

QUNLUBENPAOTONGDIAOSHIYIKUANDONGWU、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGZHICHENGDETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUGONGYUANDENGDIANZHUANG。

青铜狮子摆件
青铜狮子摆件

QINGTONGSHIZIBAIJIANSHIYIKUANDONGWU,SHIZI、DIAOSU,SHILIYONGQINGTONGCAILIAOZAOJIUDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUQIYEDENGDIANZHI。

狮子青铜雕塑
狮子青铜雕塑

SHIZIQINGTONGDIAOSUSHIYIKUANDONGWU,SHIZI、DIAOSU,SHISHIYONGQINGTONGCAILIAOZHICHENGDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGONGYUANDENGDIANZHUANG。

青铜马踏飞燕雕塑
青铜马踏飞燕雕塑

QINGTONGMATAFEIYANDIAOSUSHIYIZUODONGWU,MA、DIAOSU,SHILIYONGQINGTONGZAOJIUDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGUANGCHANGDENGDIBAIFANG。

青铜龙龟雕塑
青铜龙龟雕塑

QINGTONGLONGGUIDIAOSUSHIYIJIANDONGWU、DIAOSU,SHICAIYONGQINGTONGZHICHENGDETONGDIAOZUOPIN,

孔子圣像雕塑
孔子圣像雕塑

KONGZISHENGXIANGDIAOSUSHIYIZUORENWU,KONGZI、DIAOSU,SHICAIYONGQINGTONGZHICHENGDETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUXIAOYUANDENGCHANGSUOANZHI。

孔子青铜雕塑
孔子青铜雕塑

KONGZIQINGTONGDIAOSUSHIYIJIANRENWU,KONGZI、DIAOSU,SHISHIYONGQINGTONGCAIZHIZHIZUODETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUXIAOYUANDENGCHANGJINGANZHI。

青年毛主席胸像铜雕
青年毛主席胸像铜雕

QINGNIANMAOZHUXIXIONGXIANGTONGDIAOSHIYIZUORENWU,MAOZHUXI、DIAOSU,SHICAIYONGHUANGTONGZHIZUODETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUXIAOYUANDENGDIFANGANFANG。

钱学森胸像雕塑
钱学森胸像雕塑

QIANXUESENXIONGXIANGDIAOSUSHIYIZUORENWU,MINGREN、DIAOSU,SHICAIYONGHUANGTONGCAIZHIZHICHENGDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUXIAOYUANDENGDIFANGANFANG。

麒麟铜雕塑
麒麟铜雕塑

QILINTONGDIAOSUSHIYIJIANDONGWU,QILIN、DIAOSU,SHISHIYONGHUANGTONGCAIZHIZAOJIUDETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUGONGYUANDENGDIFANGANZHI。

辟邪麒麟铜雕
辟邪麒麟铜雕

PIXIEQILINTONGDIAOSHIYIZUODONGWU,QILIN、DIAOSU,SHISHIYONGHUANGTONGCAILIAOZHICHENGDETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUQIYEDENGDIFANGANFANG。

牛吃草铜雕
牛吃草铜雕

NIUCHICAOTONGDIAOSHIYIJIANDONGWU,NIU、DIAOSU,SHILIYONGZITONGZAOJIUDETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUXIAOYUAN,GUANGCHANG,GONGYUANDENGCHANGJINGANFANG。

朱德胸像铜雕
朱德胸像铜雕

ZHUDEXIONGXIANGTONGDIAOSHIYIJIANRENWU、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGZHICHENGDETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUXIAOYUAN,GONGYUANDENGDIFANGANFANG。

牧童吹笛骑牛铜雕
牧童吹笛骑牛铜雕

MUTONGCHUIDIQINIUTONGDIAOSHIYIJIANDONGWU,NIU、DIAOSU,SHISHIYONGZITONGCAILIAOZHIZUODETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUXIAOYUAN,GUANGCHANG,GONGYUANDENGCHANGSUOANFANG。

亲子鹿铜雕
亲子鹿铜雕

QINZILUTONGDIAOSHIYIJIANDONGWU、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGZHICHENGDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUANDENGCHANGJINGANZHI。

母子龙龟铜雕
母子龙龟铜雕

MUZILONGGUITONGDIAOSHIYIKUANDONGWU、DIAOSU,SHISHIYONGZITONGZHICHENGDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUAN,SHANGCHANGDENGCHANGJINGANZHI。

铸铜雕塑龙
铸铜雕塑龙

ZHUTONGDIAOSULONGSHIYIJIANDONGWU,LONG、DIAOSU,SHILIYONGHUANGTONGCAIZHIZAOJIUDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUANDENGDIANZHI。

孔子铜像雕塑
孔子铜像雕塑

KONGZITONGXIANGDIAOSUSHIYIKUANRENWU,KONGZI、DIAOSU,SHISHIYONGQINGTONGZHIZUODETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUXIAOYUANDENGDIANZHI。

毛主席挥手铜雕
毛主席挥手铜雕

MAOZHUXIHUISHOUTONGDIAOSHIYIJIANRENWU,MAOZHUXI、DIAOSU,SHILIYONGHUANGTONGCAIZHIZHIZUODETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUXIAOYUAN,GUANGCHANG,GONGYUAN,XIAOQUDENGCHANGSUOBAIFANG。

马车景观铜雕
马车景观铜雕

MACHEJINGGUANTONGDIAOSHIYIKUANDONGWU,MA、DIAOSU,SHISHIYONGHUANGTONGZHICHENGDETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUCHENGSHI,GUANGCHANG,GONGYUANDENGCHANGJINGANFANG。

大型铜雕貔貅
大型铜雕貔貅

DAXINGTONGDIAOPIXIUSHIYIZUODONGWU、DIAOSU,SHICAIYONGHUANGTONGCAIZHIZHIZUODETONGDIAOZUOPIN,

貔貅神兽铜雕
貔貅神兽铜雕

PIXIUSHENSHOUTONGDIAOSHIYIKUANDONGWU、DIAOSU,SHICAIYONGHUANGTONGZAOJIUDETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUANDENGCHANGSUOBAIFANG。

瑞兽麒麟铜雕
瑞兽麒麟铜雕

RUISHOUQILINTONGDIAOSHIYIKUANDONGWU,QILIN、DIAOSU,SHISHIYONGHUANGTONGCAILIAOZHICHENGDETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,SIMIAODENGDIFANGBAIFANG。

广场龙柱铜雕
广场龙柱铜雕

“GUANGCHANGLONGZHUTONGDIAO”SHIYIZUOTONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGUANGCHANGDENGDIANFANG。

鲁迅名人铜雕
鲁迅名人铜雕

LUXUNMINGRENTONGDIAOSHIYIZUORENWU,MINGREN、DIAOSU,SHICAIYONGQINGTONGZHICHENGDETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUXIAOYUAN,GONGYUANDENGCHANGJINGANZHI。

镂空球铜雕
镂空球铜雕

“LOUKONGQIUTONGDIAO”SHIYIKUANTONGDIAOZUOPIN,SHIHEANFANGZAICHENGSHIGUANGCHANGGONGYUANDENGCHANGJING。

铸铜龙龟雕塑
铸铜龙龟雕塑

ZHUTONGLONGGUIDIAOSUSHIYIJIANDONGWU、DIAOSU,SHILIYONGHUANGTONGCAILIAOZAOJIUDETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUAN,XIAOQUDENGCHANGJINGANZHUANG。

趴着的狮子铜雕
趴着的狮子铜雕

PAZHEDESHIZITONGDIAOSHIYIZUODONGWU,SHIZI、DIAOSU,SHISHIYONGHUANGTONGCAIZHIZHIZUODETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUANDENGCHANGJINGANZHI。

孔子铸铜雕塑
孔子铸铜雕塑

KONGZIZHUTONGDIAOSUSHIYIKUANRENWU,KONGZI、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGCAILIAOZHICHENGDETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUXIAOYUAN,GUANGCHANG,GONGYUANDENGDIANZHI。

母子鹿铜雕
母子鹿铜雕

MUZILUTONGDIAOSHIYIKUANDONGWU、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGCAILIAOZAOJIUDETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUXIAOYUAN,GONGYUAN,XIAOQUDENGDIFANGANFANG。

毛主席铜雕像
毛主席铜雕像

MAOZHUXITONGDIAOXIANGSHIYIKUANRENWU,MAOZHUXI,WEIREN、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGCAIZHIZHIZUODETONGDIAOYISHUPIN,SHIYONGYUXIAOYUAN,GUANGCHANGDENGCHANGSUOANZHUANG。

仙鹤动物铜雕
仙鹤动物铜雕

XIANHEDONGWUTONGDIAOSHIYIKUANDONGWU、DIAOSU,SHISHIYONGQINGTONGCAILIAOZAOJIUDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGONGYUANDENGCHANGSUOANZHI。

铜雕奔马雕塑
铜雕奔马雕塑

TONGDIAOBENMADIAOSUSHIYIKUANDONGWU,MA、DIAOSU,SHISHIYONGHUANGTONGZHIZUODETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUANDENGCHANGJINGBAIFANG。

铜雕西洋狮子
铜雕西洋狮子

TONGDIAOXIYANGSHIZISHIYIKUANDONGWU,SHIZI、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGZHICHENGDETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUANDENGDIFANGANFANG。

古代铜雕麒麟
古代铜雕麒麟

GUDAITONGDIAOQILINSHIYIZUODONGWU,QILIN、DIAOSU,SHICAIYONGZITONGZHICHENGDETONGDIAOZUOPIN,SHIYONGYUGUANGCHANGDENGDIFANGANZHI。

企业母子象铜雕
企业母子象铜雕

QIYEMUZIXIANGTONGDIAOSHIYIKUANDONGWU,DAXIANG、DIAOSU,SHITONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUGONGYUAN,XIAOQUDENGDIANZHI。

青铜龙戏珠
青铜龙戏珠

QINGTONGLONGXIZHUSHIYIZUODONGWU,LONG、DIAOSU,SHILIYONGQINGTONGZHICHENGDETONGDIAOCHANPIN,SHIYONGYUGUANGCHANG,GONGYUANDENGDIANZHI。

12345 23
品名 类型 材质
制作方法 制作工艺 雕刻形式
雕刻内容 应用场所 其他
×
不论您是铜雕这个行业还是对唐县卓景铜雕厂,或者对唐县卓景铜雕厂的产品有任何的疑虑,您都可以与我们联系,我们都将尽心尽力为您提供最优的解决方案。
电话咨询
181-3202-0826
微信咨询
扫一扫快速获取报价
在线留言
返回顶部